Pomoc do aplikacji Interaktywnego Planu Gdańska

Opis narzędzi serwisu Komunikacja miejska

Serwis Kominikacja miejska dostępny w aplikacji IPG oparty jest o dane pochodzące z zasobów Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Dane dotyczące przebiegu linii autobusowych i tramwajowych oraz przystanków są aktualizowane codziennie o godzinie 7.00 rano (godzina aktualizacji danych na serwerach ZTM jest nieco wcześniejsza).


Narzędzia wyszukiwania

Serwis Komunikacja miejska dysponuje wyspecjalizowanym narzędziem pozwalającym na wyszukiwanie:

 

 

 

 

Narzędzie wyszukiwania posiada opcję "podpowiadania" już po wpisaniu jednego znaku w wierszu wyszukiwania linii lub przystanków.

Wynikiem działania wyszukiwania linii autobusowych jest podświetlenie przebiegu linii wraz z przystankami oraz przybliżenie/oddalenie mapy tak aby obejmowała całość przebiegu linii.

Kliknięcie LPM w dowolne miejsce mapy lub w krzyżyk na komunikacie z numerem linii powoduje przejście do widoku wszystkich linii i przystanków na mapie.
Narzędzie wyszukiwania posiada opcję "podpowiadania" już po wpisaniu jednego znaku w wierszu wyszukiwania linii lub przystanków.

Wynikiem działania wyszukiwania przystanków jest wstawienie na mapie pinezki w miejscu lokalizacji przystanku i przybliżenie widoku mapy. Wyświetlona zostaje również formatka z informacjmi o liniach autobusowych jakie przebiegają przez wskazany przystanek.
Narzędzia identyfikacji
Serwis Komunikacja miejska dysponuje wyspecjalizowanym narzędziem identyfikacji obiektów pozwalającym na pozyskanie dodatkowych informacji po kliknięciu LPM w przebieg linii lub ikonę przystanku. Narzędzie to działa z pewną tolerancją i może pokazywać (zwłaszcza w mniej dokładnych skalach mapy) więcej obiektów niż wskazała użytkownik.

Przykładowy wynik działania narzędzia identyfikacji.

 

Kliknięcie LPM w przystanek tramwajowy powoduje wyświetlenie po lewej stronie okna mapy informacji o:

 

Informacje wyróżnione kolorem niebieskim są interaktywne i klknięcie w nie LPM powoduje odpowiednio:

 

Przykładowy wynik działania narzędzia identyfikacji.

 

Kliknięcie LPM w linię autobusową lub trwamwajową powoduje wyświetlenie po lewej stronie okna mapy informacji o:

 

Informacje wyróżnione kolorem niebieskim są interaktywne i klknięcie w nie LPM powoduje odpowiednio: