Pomoc do aplikacji Mapy Porządku v 3.1


strona www: www.qslab.pl
Dodawanie proponowanych lokalizacji elementów małej architektury w aplikacji Mapa Porządku
Pierwszym krokiem jaki użytkownik musi wykonać w celu wprowadzenia proponowanej lokalizacji w aplikacji Mapa Porządku jest kliknięcie LPM (Lewy Przycisk Myszy) zielonej ikony umieszczonej na lewo od okna mapy i pod ikoną Zgłoś.
W kolejnym kroku aplikacja poprosi użytkownika o wskazanie proponowanej lokalizacji na mapie.
Uwaga - proponowane lokalizacje muszą zawierać się w obrębie Śródmieścia i Starego Miasta.
Po wskazaniu lokalizacji na mapie lokalizacji użytkownik zostanie poproszony o wybranie odpowiedniej kategorii.
Po użyciu przycisku wyślij użytkownik zostanie poinformowany o wprowadzeniu lokalizacji do bazy danych po czym nastąpi automatyczne przekierowanie do
okna głównego aplikacji aby umożliwić użytkownikowi wprowadzenie kolejnych zgłoszeń.