strona www: www.qslab.pl
e-mail: kontakt@qslab.pl
Aplikacja IPG dysponuje trzema wyspecjalizowanymi narzędziami służącymi do wyszukiwania adresu, działki ewidencyjnej oraz wyszukiwania obiektów w warstwach POI (punktowych).

Narzędzia służące do wyszukiwania adresu i działki ewidencyjnej umieszczone zostały w menu aplikacji pod przyciskiem Znajdź.
Narzędzia wyszukiwania
Pomoc do aplikacji Interaktywnego Planu Gdańska
Identyfikacja
Wyszukiwanie adresu.
Proces wyszukiwania adresu można rozpocząć od wskazania dzielnicy w jakiej wyszukiwanie ma być rozpoczęte (zawęża to listę ulic), w przypadku gdy nie jest znana dzielnica, wyszukiwanie można rozpocząć od wybrania ulicy. Aplikacja podpowiada użytkownikowi najlepiej odpowiadające nazwy po wpisaniu pierwszych kilku liter do formatki.
Wyszukiwanie działki ewidencyjnej
Proces wyszukiwania działki ewidencyjnej należy rozpocząć od wskazania obrębu ewidencyjnego. Następnie użytkownik może wpisać wyszukiwaną w danym obrębie działkę.
Wyszukiwanie w warstwach POI

Wyszukiwanie to jest dostępne na górnej belce aplikacji, wymaga ono wpisania co najmniej trzech liter z wyszukiwanej nazwy obiektu. Na podstawie wpisanych liter utworzona zostanie lista obiektów najlepiej spełniających kryteria i zaproponowana użytkownikowi do wyboru.
Kliknięcie na pozycję z listy spowoduje automatyczne przybliżenie do obiektu na mapie i oznaczenie jego lokalizacji.
Narzędzie to dostępne jest pod LPM i po kliknięciu w obiekt na mapie (punkt POI) otrzymamy dodatkowe informację z bazy danych jakie są do danego rekordu przypisane.
Kliknięcie w mapę podkładową wywoła informację o dzielnicy, obrębie i działce ewidencyjnej w punkcie kliknięcia LPM.
Wynik działania identyfikacji na warstwie POI
Wynik działania identyfikacji na warstwie podkładowej mapa miasta.
Wynik działania identyfikacji na warstwie tematycznej plany zagospodarowania przestrzennego.