Pomoc do aplikacji Interaktywnego Planu Gdańska

Interaktywny Plan Gdańska (IPG) jest zaawansowaną aplikacją udostępniającą zasoby systemu informacji przestrzennej Miasta Gdańska w sieci internetowej. Aplikacja, która jest częścią portalu informacji przestrzennej gis.gdansk.pl została przygotowana przez Biuro Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku i firmę QuaSea Lab. Jest to nowa, gruntownie zmieniona wersja aplikacji dostępnej od blisko 15 lat na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, której nowe, wydajniejsze rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne pozwolą na efektywniejszą pracę z mapami.
Dane użyte do zasilenia apliakcji dla obszaru miasta pobierane są z zasobów różnych wydziałów Urzędu Miasta Gdańsk, dane dla gmin otaczających Gdańsk pochodzą z zasobu Open Street Map.
Przejdz dalej