Pomoc do aplikacji Interaktywnego Planu Gdańska

strona www: www.qslab.pl
e-mail: kontakt@qslab.pl
 
   Interaktywny plan Gdańska (IPG) jest zaawansowaną aplikacją udostępniającą zasoby systemu informacji przestrzennej Miasta Gdańska w sieci internetowej. Aplikacja, która jest częścią portalu informacji przestrzennej gis.gdansk.pl została przygotowana przez Biuro Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku i firmę QuaSea Lab. Jest to nowa, gruntownie zmieniona wersja aplikacji dostępnej od blisko 11 lat na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a nowe, wydajniejsze rozwiązania sprzętowe pozwolą na efektywniejszą pracę z mapami.
Przejdź dalej