Treść tej i dalszych stron chroniona jest prawem autorskim. Treść ta może być wykorzystywana jedynie w zakresie ograniczonym do własnego użytku osobistego oraz do użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. Wskazanie źródła treści jest obligatoryjne. Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24, poz.83 z późn. zmianami). Urząd Miejski w Gdańsku zastrzega, że dane publikowane w gis.gdansk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy decyzji gospodarczych i prawnych oraz, że nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika publikowanych informacji. Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane w niniejszej informacji, są zastrzeżone. Korzystanie z informacji umieszczonych na stronach internetowych gis.gdansk.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do materiałów w nim zawartych. UM Gdańsk zastrzega sobie prawo dokonywania na stronach unowocześnień, korekt i zawieszenia do nich dostępu w każdym czasie i bez uprzedzenia.

Do obsługi serwisu zalecamy stosowanie przeglądarki Google Chrom, Mozilla Firefox wyłącznie w najnowszych wydaniach.