ZEWNĘTRZNE PORTALE SIP

Dotyczące miasta Gdańska, udostępnione przez inne jednostki.

Biuro Rozwoju Gdańska udostępniło ortofotomapę, zdjęcia ukośne oraz model 3D powstałe ze zdjęć i skaningów laserowych wykonanych na przełomie kwietnia i maja 2016 roku przez firmę MGGP Aero. Dane te są bardzo ważnym elementem wykorzystywanym w zarządzaniu miastem i pomogą w wielu procesach decyzyjnych. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, inwestorzy i turyści zyskują kompletne i wielowymiarowe dane o swoim otoczeniu, zaprezentowane bardzo ciekawie i nowocześnie. Jest to okazja do poznania Gdańska z zupełnie innej perspektywy. Dzięki temu projektowi Gdańsk jest jednym z pionierskich miast w Polsce (obok Wrocławia, Opola, Kielc, Katowic, Tarnowa, Gliwic i Łodzi), udostępniającym informacje przestrzenne w tak szerokim zakresie.

Retromapy

Proste i intuicyjne narzędzie funkcjonujące w środowisku przeglądarki internetowej, pozwalające na interaktywne porównywanie ortofotomap (zdjęć lotniczych) z różnych okresów czasowych bez konieczności instalacji specjalistycznego oprogramowania lub wtyczek. Można wykonywać pomiary czy udostępniać dany widok mailem czy poprzez społeczności.

Pionowe i ukośne zdjęcia lotnicze

Technologia zdjęć ukośnych polegająca na sfotografowaniu miasta z zastosowaniem kilku kamer. W wyniku przetworzenia zdjęć otrzymujemy ortofotomapy ukośne. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii internetowych serwis może być szybko i wydajnie wykorzystywany przez jego użytkowników. Oprócz synchronicznego oglądania danego obiektu z kilku stron użytkownik może mierzyć nawet wysokość budynków.

Gdańsk 3D

Zdjęcia 3D, dające możliwość oglądania Gdańska z różnej perspektywy, w chwili obecnej obrazują tylko Główne Miasto. Aplikacja będzie z czasem rozbudowywana o kolejne dzielnice. Wczytanie danych nie wymaga instalowania żadnych wtyczek. Serwis działa także na telefonach komórkowych czy tabletach. W zależności od oglądanego fragmentu miasta i jego przybliżenia można zmieniać kąt nachylenia czy obracać wokół wybranego obiektu.